Kancelaria Notarialna Anna Kleszczewska w Zabrzu

Kancelaria Notarialna w Zabrzu prowadzona przez notariusz Annę Kleszczewską oferuje obsługę prawną w zakresie dokonywania czynności notarialnych. Świadczymy usługi na rzecz osób fizycznych, osób prawnych, przedsiębiorstw i innych podmiotów. Czynności notarialne wykonujemy przestrzegając ściśle zasad etyki zawodowej oraz przepisów prawa obowiązujących w Polsce. Zakres naszych usług obejmuje sporządzanie aktów notarialnych dotyczących między innymi zbycia i nabycia nieruchomości, testamentów, aktów poświadczenia dziedziczenia i protokołów.

Etyka zawodowa notariuszy

Klientom kancelarii gwarantujemy rzetelne podejście oraz terminową obsługę spraw. Przed dokonaniem czynności notarialnych przekazujemy informacje o zakresie sprawy oraz niezbędnych dokumentach. Wszystkie czynności notarialne poprzedzone są analizą dostarczonych dokumentów oraz stosownych przepisów. Czuwamy nad należytym zabezpieczeniem praw i interesów stron oraz wszystkich innych osób, dla których czynność mogłaby powodować skutki prawne. Naszym celem jest wskazanie korzystnego i optymalnego rozwiązania, które jest zgodne z przepisami prawa i zasadami etyki zawodowej.

Informacje przed dokonaniem czynności notarialnych

Skontaktowanie się z kancelarią przed czynnością notarialną to ważny etap, w którym uzyskają Państwo kompletną informację dotyczącą samej czynności oraz dokumentów, które są niezbędne do sporządzenia aktu lub innych formalności notarialnych. Wskażemy również skutki prawne czynności oraz opłaty za ich wykonanie, ustalone na podstawie Rozporządzenia z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej za dokonanie czynności notarialnych, powiększoną o podatek od towarów i usług według obowiązującej stawki VAT. Szczegółowy cennik usług notariusza przedstawimy po zapoznaniu się z zakresem czynności notarialnej. Wyżej wymieniowe informacje mogą Państwo uzyskać na spotkaniu w naszej kancelarii, podczas rozmowy telefonicznej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Sprawdź dojazd i dane kontaktowe

Kontakt

Kancelaria Notarialna Anna Kleszczewska Notariusz Zabrze

tel: 32 493 30 80
kom: 606 903 576
e-mail: kleszczewska@zabrze-notariusz.pl

pioro