Dokumenty – Zabrze

Przedstawiamy listy dokumentów niezbędnych do dokonania poszczególnych czynności notarialnych. Udzielenie pełnomocnictwa, sporządzenie testamentu czy umowy zbycia nieruchomości wymagają wskazania w akcie różnych danych. W przypadku pytań, wątpliwości lub nietypowych sytuacji wymagających sporządzenia czynności wynikających z odrębnych przepisów prawnych, zapraszamy do skontaktowania się z nami. Jeśli pragną Państwo odwiedzić nas osobiście, notariusz udzieli informacji w kancelarii przy ul. 3 Maja w Zabrzu. Niezbędne informacje przekażemy również telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Czynność notarialna przebiegnie szybciej

Z wcześniejszego zapoznania się z listą dokumentów wymaganych w sprawie i uprzednim dostarczeniu ich do kancelarii wynika szereg korzyści:

  • notariusz przeanalizuje dokumenty, przepisy prawa, które są związane z czynnością notarialną i zaproponuje rozwiązania gwarantujące skutek prawny, który usatysfakcjonuje klienta,
  • czynności notarialne zostaną sporządzone szybciej, a wizyta w kancelarii przebiegnie sprawniej,
  • notariusz wykluczy błędy i niezgodności w dokumentach, sporządzając prawidłowy i przejrzysty akt notarialny.

Każda czynność notarialna wymaga stwierdzenia tożsamości osób, które biorą udział w sprawie. Zgodnie z polskim prawem procedury dokonuje się na podstawie dowodu osobistego lub paszportu.