Notariusz, sporządzanie i przechowywanie dokumentów – Zabrze

Staranne i rzetelne przygotowanie się do każdej sprawy pozwala nam zaproponować rozwiązania, których skutek prawny będzie zgodny z oczekiwaniami każdej ze stron i oparty o stosowne przepisy prawa polskiego.

Czynności notarialne

Zakres naszych usług obejmuje sporządzanie aktów notarialnych i poświadczeń. Wszystkie dokumenty przygotowujemy w sposób przejrzysty i zrozumiały dla każdej ze stron.

Zajmujemy się sporządzaniem testamentów oraz aktów poświadczenia dziedziczenia. Polskie prawo umożliwia „przeprowadzenie postępowania spadkowego” w kancelarii notarialnej, co stanowi alternatywę dla drogi sądowej i tym samym skraca czas oczekiwania na udokumentowanie praw do spadku.

Świadczymy usługi na rzecz podmiotów gospodarczych i spółek. Zakres czynności notarialnych obejmuje spisywanie protokołów walnych zgromadzeń spółek, spółdzielni i innych, wynikających z przepisów prawa.

Oferujemy przechowanie dokumentów, papierów wartościowych i pieniędzy, a także nośników danych, o których mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Sporządzamy umowy zbycia nieruchomości lokalowej i gruntowej, a także spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Sporządzamy wpisy, odpisy i wyciągi dokumentów oraz, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i dokumentów. Wypis ma moc prawną oryginału i zostaje wydany stronom aktu lub osobom, które uprawniono do jego otrzymania w akcie.

Sprawdź dojazd i dane kontaktowe

Kontakt

Kancelaria Notarialna Anna Kleszczewska Notariusz Zabrze

tel: 32 493 30 80
kom: 606 903 576
e-mail: kleszczewska@zabrze-notariusz.pl

gabinet