Pełnomocnictwo notarialne – Zabrze

Pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego wymagane jest w przypadku wielu spraw, w których nie jesteśmy w stanie brać udziału osobiście. W ramach naszych usług sporządzamy pełnomocnictwa z podpisem notarialnie poświadczonym oraz pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego, które jest wymagane między innymi w sprawach dotyczących obrotu nieruchomościami, tj.: nabycia lub zbycia nieruchomości.

Dokumenty wymagane do sporządzenia pełnomocnictwa

W celu uzyskania pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego niezbędne jest przekazanie kancelarii danych pełnomocnika oraz danych dotyczących przedmiotu umowy.

Pełnomocnictwo wygasa po upływie terminu, na jaki zostało udzielone i po ustaniu stosunku prawnego. Możliwe jest również odwołanie pełnomocnictwa, które nie wymaga udziału notariusza.