Opłaty – Zabrze

Za wykonywane czynności notariusz pobiera taksę notarialną na podstawie Rozporządzenia z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej za dokonanie czynności notarialnych (Dz.U. z 2013 r., poz. 237 z późn. zm.), powiększoną o podatek od towarów i usług według obowiązującej stawki VAT.

Przy dokonywaniu określonych czynności notariusz zobowiązany jest pobrać gotówką i przekazać właściwym instytucjom państwowym następujące podatki i opłaty:

  1. opłatę sądową,
  2. podatek od czynności cywilnoprawnych,
  3. podatek od spadków i darowizn.