Przechowywanie dokumentów – Zabrze

Przyjmujemy na przechowanie dokumenty i dane zapisane na nośnikach, pieniądze oraz papiery wartościowe. Kancelaria przyjmuje również dokumenty w zamkniętej kopercie oraz na nośniku uniemożliwiającym zapoznanie się z informacjami, jakie są na nim przechowywane. Z przyjęcia dokumentu notariusz spisuje protokół. Dokument zawiera datę przyjęcia, dane osoby składającej dokument oraz osoby, której dokument lub jego odpis ma być wydany. Klient wskazuje również warunki, pod jakimi osoba uprawniona może uzyskać dostęp do dokumentu.

Przyjmując dokumenty, pieniądze w walucie polskiej lub obcej, a także papiery wartościowe, zachowujemy wszelkie środki ostrożności i gwarantujemy bezpieczne przechowanie.