Zbycie nieruchomości – Zabrze

Zbycie nieruchomości obejmujące sprzedaż, darowiznę, zniesienie współwłasności, zamianę czy dział spadku wymaga sporządzenia odpowiedniego dokumentu w formie aktu notarialnego. W ramach świadczonych usług sporządzamy między innymi umowy przedwstępne, warunkowe umowy sprzedaży oraz umowy przeniesienia własności.

Zalety umowy w formie aktu notarialnego

O ile wymagane jest aby umowy zbycia czy nabycia nieruchomości były sporządzane w formie aktu notarialnego, to umowy przedwstępne można sporządzić samodzielnie. Jednakże sporządzenie umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego pozwala w pełni wykorzystać zapisy prawne korzystne dla obu stron. Szczególnie te, które dotyczą zwrotu zadatku lub zaliczki, gdy nie dojdzie do zawarcia umowy przyrzeczonej. Dokument stanowi również gwarancję, że warunki umowy spełniają przepisy polskiego prawa.

Do sporządzenia aktu notarialnego zbycia nieruchomości niezbędne jest dostarczenie szeregu dokumentów, wskazujących między innymi dane obu stron, dane nieruchomości oraz zaświadczenia o uregulowaniu podatku od spadku i darowizn. Informacji na ten temat udzielamy na naszej stronie. W przypadku wątpliwości lub pytań zapraszamy do kontaktu osobistego, telefonicznego lub drogą elektroniczną z notariuszem.